• oppdrett og omega-3

    Oppdrett og omega-3

    Laksen er en anadrom fiskeart, det vil si at den i vill tilstand gyter i ferskvann og lever det meste av livet i havet. Villaks […]

  • oljetanker

    Hva er en supertanker?

    Supertanker er en kategori skip som har en lasteevne på over 100 000 dødvekttonn (dvt). Disse brukes ofte til transport av olje og naturgass. I […]

Skipstrafikk nå