Ønsker du å arbeide til sjøs?

Matros

Inneholder annonsørinnhold

Ønsker du et annerledes yrke hvor du får mulighet til å reise verden rundt, treffe nye mennesker og ha spennende karrieremuligheter? Da er kanskje et yrke på sjøen noe for deg.

Mange muligheter på havet

Det jobber rundt 90 000 personer innenfor norske maritime næringer, som skaper verdier for til sammen 140 milliarder kroner. Norge er en ledende sjøfartsnasjon, og skipsnæringen er en av våre eldste næringer. Det finnes mange spennende muligheter på havet for den som ønsker en litt annerledes jobb.

Det er gode muligheter for å finne ledig jobb innenfor den maritime næringen, og du kan velge et yrke som gir deg mange spennende muligheter til utvikling og forfremmelse.

De vanligste yrkene på sjøen

Med et arbeide på sjøen treffer du mange forskjellige yrkesgrupper mens du seiler fra havn til havn. Noen yrker krever lengre utdannelser, mens andre krever fagbrev. De vanligste yrkene på sjøen er:

Kaptein

Kapteinen har et stort ansvar for alt og alle ombord på skipet, og er den øverste administrative lederen om bord. Som kaptein må man derfor ha kompetanse i mye mer enn det maritime faget, som for eksempel ledelse og økonomi. Det stilles krav om et rent rulleblad for å få jobb som kaptein, og i tillegg må man ha godt syn og hørsel.

Styrmann

Styrmannen er skipets navigasjonsoffiser, med ansvar for navigasjon. Styrmenn deles inn i 1. styrmann og 2. styrmann avhengig av hvor mye erfaring de har. En overstyrmann er nestkommanderende på et skip, og fungerer som kapteinens høyre hånd. I likhet med kapteinen må overstyrmannen har rent rulleblad samt godt syn og hørsel.

Matros

Matrosen er fagarbeider i dekksavdelingen, og driver med alt fra vedlikehold, lasting og lossing, vakttjeneste og bistand under ankomst og avgang. Som nyutdannet begynner man som lettmatros, og etter tre år blir man matros. Det finnes mange muligheter for videre utvikling.

I maskinrommet

Det er mange mennesker som arbeider i skipets hjerte, maskinrommet. Her har man ansvar for å sørge for at tekniske installasjoner fungerer til enhver tid, inkludert strøm, pumper, motorer og kjeler. Maskinsjefen er den tekniske sjefen, og deretter følger maskinister. Med en utdannelse som skipsmekaniker kan du både arbeide som motormann ombord på et skip, og i mekanisk industri på land. En skipselektriker setter sammen, justerer og reparerer skipets elektriske motorer og generatorer.

Kokk/stuart

Skipskokken er ansvarlig for å lage mat til både offiserene, mannskapet og passasjerene. Det er som regel kokken som bestemmer menyen, bestiller varer og fører regnskap over forbruket. En viktig del av kokkens ansvar er å sørge for god helse, trivsel og godt miljø ombord på skipet.

Arbeid i maritim sektor

Det er mange som arbeider med maritime oppgaver, som aldri setter sine ben på et skip. Den maritime næringen består av rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft spredt langs den norske kysten. Den maritime næringen er i stor grad rettet mot petroleumsvirksomheten, og nedgangen de siste årene har hatt betydelige konsekvenser. Dagens situasjon er fortsatt preget av nedgangen, men trenden ser nå ut til å snu. Det er derfor gode muligheter til å jobbe på sjøen og med maritime oppgaver på land, også i fremtiden. Er du usikker på hvilke muligheter som finnes kan du gå via et bemanningsbyrå.

Be the first to comment

Leave a Reply