Oppdrett og omega-3

Fisk

Laksen er en anadrom fiskeart, det vil si at den i vill tilstand gyter i ferskvann og lever det meste av livet i havet. Villaks kan bli opptil 1,3 meter og 40 kilo, mens oppdrettslaksen slaktes når den er fire til seks kilo.

Oppdrett
Oppdrettslaks er den viktigste oppdrettsarten i Norge, og det har vært drevet oppdrett på laks siden 1970-tallet.

Sammensetningen av næringsstoffer i fôret er avgjørende for at oppdrettslaksen skal utvikle seg normalt, og være sunn og god å spise. Tradisjonelt fikk oppdrettslaks fôr som besto av fiskemel og fiskeolje. Nå finnes det ikke nok marine ressurser til å holde tritt med veksten i oppdrettsnæringen, og fôrprodusentene har tatt i bruk alternative råstoff, som planteproteiner og planteoljer. NIFES forsker på hvordan laksefôret kan settes sammen på en måte som sikrer robust, sunn og trygg fisk.

Innhold av uønskede stoffer
Oppdrettslaks har lave nivå av uønskede stoffer, og er derfor trygg mat i følge myndighetene.

Næringsinnhold
Oppdrettslaks er en god kilde til marint omega-3. Næringsinnholdet i fisken kan variere ut i fra fôret laksen får. Selv om oppdrettslaksen er en god kilde til omega-3, er det ikke alltid vi klarer å spise nok fisk for å tilfredstille kroppens behov. Derfor er det et godt alternativ å suplimentere med omega-3 kosttilskudd. Noen eksempler på kosttilskudd som inneholder omega-3 er:

-Møllers’s tran torskeleverolje
-VitaePro
-Trippel Omega-3

Overvåkning
Norge er gjennom internasjonalt regelverk forpliktet til å overvåke innholdet av ulike legemidler og miljøgifter i oppdrettsfisk årlig. Det er NIFES som utfører analysene på oppdrag for Mattilsynet. Antall prøver som samles inn styres av den totale produksjonen av oppdrettslaks.

Artikkelen inneholder annonsørinnhold.

Be the first to comment

Leave a Reply