Skal du bygge brygge? Her er det du må vite

Du hører bølgeskvulp fra båten som er fortøyd til bryggen. Du lytter til måkeskrikene der du sitter i en altfor stor (eller for liten) redningsvest. Du kjenner lukten av solkrem, og du har plassert solstolen midt i solsteiken på bryggen slik at du enkelt kan tiltrekke deg hver eneste solstråle. Du trekker pusten dypt, og legger merke til lukten av salt i luften og i håret…

Dette er for mange drømmen. Men drømmen om en brygge kan fort bli et mareritt dersom du slurver med lovverket. Det finnes nemlig noen regler på hva du kan bygge og om du kan bygge. Videre skal vi gi deg fire smarte bryggeråd du bør følge før du setter i gang byggeprosessen.

1. Byggetillatelse

Før du hiver deg rundt og åpner verktøykassen, bør du forsikre deg om at du har lov til å bygge brygge. Den delen av tomten du eier er det du som bestemmer over, men når det kommer til vanngrenser er reglene ofte noe usikre. Det beste du kan gjøre er å forhøre deg med kommunen om eventuelle byggetillatelser. Hvis ikke kan bryggedrømmen falle i vannet så fort du har spikret den siste spikeren.Et eksempel på dette var da en hytteeier i Kragerø fikk beskjed om å rive en brygge han hadde gjenoppført uten tillatelse. Det hadde allerede stått en gammel brygge der som hadde blitt tatt med sjøen, og på grunn av dette, trodde hytteieren at han ikke behøvde å søke om tillatelse. Dessverre stemte ikke dette. Da sjøen hadde tatt med seg den gamle bryggen, måtte det da søkes om ny tillatelse fordi det ikke lenger eksisterte noen brygge der.

2. Finn ut av hvilken sone din tomt tilhører

Myndighetene har delt alle landets kystområder inn i tre soner, og når en søknad behandles, blir den behandlet etter hvilket kystområde tomten befinner seg i. Sonene er fordelt slik:Sone 1: Den mest tettest bebodde og sårbare sonen hvor det ofte er vanskelig å få byggetillatelse. Denne sonen gjelder for det meste av Oslofjorden. Befinner din tomt seg her, kan det anbefales å gå sammen med flere naboer for å bygge en brygge. Dette øker sjansene for å få en tillatelse.

3. Sone 2

Det meste av Sørlandskysten, sentrale deler av Vestlandet og Trøndelag. Her er det noe lettere å få tillatelse enn i sone 1. Skulle du derimot få avslag, anbefales det å ta i bruk rådet om å gå sammen med naboene.

Sone 3: Dette gjelder resten av landet der områdene er lite eller ikke befolket. Dette er den letteste sonen å få tillatelse i.

4. Plassering

En brygge krever tilstrekkelig vanndybde og bunnforhold. Bryggens plassering kan ha noe å si for hvordan den tar for seg høyvann, slagsjø, vind, snø og is, som kan påvirke konstruksjonen. I tillegg kan plasseringen ha noe å si for om du får byggetillatelse eller ikke.

Her kan det være nyttig å vite at konstruksjoner som ikke er permanente ofte ikke omfatter loven dersom de ikke hindrer ferdsel eller virker privatiserende.

Det samme gjelder for flytebrygger som ligger noen meter vekk fra land.

5. Materialer

Det kan høres ut som en god idé å bygge hele eller deler av bryggen i betong. Men dersom du må involvere anleggsmaskiner i prosessen, er dette noe som kan sette restriksjoner for om du får lov til å bygge bryggen eller ikke. I tillegg kan materialene du trenger for å lage betong samt eventuelle fagfolk du behøver for å få fullført prosessen være kostbart. Her kan vi anbefale å bygge med vedlikeholdsfritt tremateriale som tåler en støyt.

6. Finansiering

De fleste byggeprosjekter krever mer finansiering enn man nødvendigvis har på konto. Et alternativ er å øke boliglånet for å finansiere prosjektet. Et annet er å ta opp et nytt lån.

Et tredje alternativ, som kan være vel så lønnsomt, er å refinansiere gjeld. Ved å samle lån kan du redusere rentekostnaden på lånet, i tillegg til at du kan kutte doble gebyrutgifter. Axo Finans tilbyr refinansiering uten sikkerhet, og sammenligner flere lånetilbud på dine vegne. Det betyr at du får det beste lånetilbudet blant flere av Norges beste banker.

Nå som du har fått noen gode bryggeråd, er det bare å sette i gang prosessen forså å kunne nyte sommeren.

Artikkelen inneholder partnerinnhold.

Renteeksempel: 15,9% 100.000,- o/5 år. Kost. 40.256,-. Tot. 140.256,-

Be the first to comment

Leave a Reply