Fisk

Oppdrett og omega-3

02/08/2016 Kosmo 0

Laksen er en anadrom fiskeart, det vil si at den i vill tilstand gyter i ferskvann og lever det meste av livet i havet. Villaks […]

Supertanker

Hva er en supertanker?

08/02/2016 Kosmo 0

Supertanker er en kategori skip som har en lasteevne på over 100 000 dødvekttonn (dvt). Disse brukes ofte til transport av olje og naturgass. I […]