Elektriske ferger er fremtiden

Fjord

Artikkelen inneholder annonsørinnhold

-Rettere sagt, det er allerede nåtiden, sier Bjørn Arctander i Agva Kraft. Det er 130 fergesamband på fylkes- og riksveier i Norge og det er store utslipp både lokalt og globalt som følge av ferger på tradisjonelt drivstoff. Det er en spennende utvikling som allerede er godt i gang.

Ifølge Statens Vegvesen er det 130 fergesamband på fylkes- og riksveier i Norge, hvorav 17 er på riksveier. Ferger frakter over 20 millioner kjøretøy årlig. Disse fergene er en helt nødvendig del av infrastrukturen på Vestlandet og i nordnorge, men ikke miljømessig problemfritt. Veidirektør Terje Moe Gustavsen uttalte i 2016 at det grønne skiftet i sektoren vil føre til en reduksjon i utslipp tilsvarende 70.000 personbiler. Dette er til sammenligning antallet biler som er registrert i hele Aust-Agder.

-Som ellers i transportnæringen ser det ut til at elektrifisering er løsningen på fergedrift, sier markedsdirektøren i Agva Kraft, Bjørn Arctander. Strømselskapet Agva Kraft er ikke en direkte aktør i transportnæringen, men har som leverandører av opprinnelsesgarantert strøm vært aktive i debatten om fornybar energi.

Men elektrifiserting av fergene er ikke helt problemfritt og krever mye investeringer. Ifølge NVE sin kraftmarkedsanalyse for 2017-2030 vil økningen i effektbehovet på grunn av elektrifisering av ferger og landstrøm føre til behov for kostbare oppgraderinger i nettet. -Vi mener dette er langsiktige og gode investeringer i infrastruktur som gir umiddelbare effekter i form av redusert lokal forurensning og også et godt bidrag til reduksjon i globale CO2-utslipp, sier Arctander. -Men man må holde tritt med utviklingen ved å samtidig bygge ut produksjon av fornybar energi, fortsetter representanten for Agva Kraft.

I Møre og Romsdal får fylkeskommunen tilskudd fra Enova på 46 millioner kroner for å bygge ut infrastruktur for å lade fergene ved kai. – Sunnmøre-prosjektet viser at det er mulig å kutte store utslipp ved å ta i bruk ny teknologi i neste generasjons ferjer. Vi er glade for at Møre og Romsdal fylkeskommune fortsetter med høye ambisjoner om å redusere utslipp fra ferjene også på Nordmøre, sa markedsdirektør Audhild Kvam i Enova i en pressemelding tidligere i år. I den samme pressemeldingen sier samferdselssjefen at de er svært fornøyd med positivt tilsagn fra Enova. -For å realisere gode miljøløsninger på ferjedrifta er vi helt avhengig av gode støtteordninger. Dette reduserer merkostnaden som fylkeskommunen får ved å stille strenge miljøkrav. Vi ser fra tidligere at med tildeling fra Enova oppnår vi store forbedringer for miljøet. Da kan vi satse på miljøtiltak knyttet til ferjedrift, sa Arild Fuglseth, samferdselssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Også i Hordaland er det storsatsning på gang. Hordaland fylkeskommune har vedtatt at alle deres 17 fylkesveiferger skal drives elektrisk innen 2020. Dette er kostbart og fylkeskommunen må ut med 600 millioner i årlige investeringer.

-Det er ingen tvil om at fremtiden er elektrisk, også til sjøs, sier Bjørn Arctander i Agva Kraft. For å sikre at det samtidig bygges ut fornybar energi, bør det stilles krav til at strømmen som brukes til fergene er fulgt av opprinnelsesgarantier. Dette er en av måtene å sikre økonomiske incentiver til fornybarnæringen, avslutter fornybarentusiasten i Agva Kraft.

Vil du lese andre sine meninger om Agva Kraft, kan du gjøre det på Trustpilot.

Be the first to comment

Leave a Reply