Fisk

Oppdrett og omega-3

02/08/2016 Kosmo 0

Laksen er en anadrom fiskeart, det vil si at den i vill tilstand gyter i ferskvann og lever det meste av livet i havet. Villaks […]